1) Optie – Reservering :

Optie : U kunt schriftelijk (brief, e-mail) een reserveringsoptie aanvragen. Deze optie kan niet langer dan 10 dagen duren voor een reservering die meer dan 30 dagen voor aankomst wordt gemaakt, 7 dagen voor een reservering die tussen 29 en 15 dagen voor aankomst wordt gemaakt, 3 dagen voor een reservering die tussen 15 en 5 dagen voor aankomst wordt gemaakt of 1 dag voor een reservering die minder dan 5 dagen voor aankomst wordt gemaakt. Bij gebrek aan bevestiging aan het einde van de periode, zal de optie worden geannuleerd zonder enige mogelijke reservering.

Reservering : Na ontvangst van de betaling gaat de camping ervan uit dat de klant de voorwaarden en diensten en de prijzen van zijn verblijf accepteert. Hij zal niet kunnen beweren dat hij een fout heeft gemaakt, aangezien hij de informatie over zijn reservering zelf heeft ingevoerd. Er vindt geen restitutie plaats.

De reservering is pas effectief vanaf het moment dat u een schriftelijke bevestiging ontvangt (brief of e-mail) en dat de aanbetaling van 30% (of het totaal van het verblijf als de reservering minder dan 30 dagen duurt) + de reserveringskosten (+ optionele annuleringsverzekering) zijn betaald. Speciale verzoeken kunnen op het moment van de reservering worden gedaan. Maar zelfs als de camping zich ertoe verbindt om er bijzondere aandacht aan te besteden, kunnen we niet garanderen dat we ze tevreden zullen stellen. Het saldo van het verblijf moet één maand voor de aankomstdatum worden betaald.

In geval van niet-betaling van het saldo is de camping niet verplicht uw reservering te handhaven. De camping kan dan de reservering annuleren zonder dat restitutie of compensatie wordt gevraagd.

De reservering is nominatief en kan niet worden overgedragen of onderverhuurd. Minderjarigen moeten verplicht worden begeleid door (een van) hun wettelijke vertegenwoordigers of een volwassene die voor hen verantwoordelijk is.

Overeenkomstig de bepalingen L221-28 van de Franse Consumentenwet kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten voor de levering van accommodatiediensten, met uitzondering van residentiële accommodatie, die op een specifieke datum of op een specifieke periode moet worden verstrekt.

2) Pre-reservering :
In afwachting van de officiële opening van de reserveringen worden er vooraf reserveringen gemaakt. Vanaf de opening van de voorbehouden zijn de bepalingen van artikel 1 van toepassing.

Wat betreft een reservering, zal het nodig zijn om het contract ingevuld en ondertekend aan ons terug te sturen, met vermelding van de familienamen, voornamen en geboortedata van alle personen die op de camping aanwezig zijn.

3) Wijze van betaling – Tarief :
Aanbetaling en saldo : De eerste betaling moet vergezeld gaan van het ondertekende reserveringscontract. De overige betalingen moeten uiterlijk 1 maand voor de aankomst van de klant worden gedaan door de referenties van de klant op te roepen. Als u bij aankomst wilt betalen, moet u 50% van uw verblijf hebben betaald. In geval van laattijdige aankomst moet het saldo enkel via een beveiligd systeem met een kredietkaart worden betaald. Zonder deze betaling heeft de klant geen toegang tot zijn huur of zijn standplaats.

Wijze van betaling : De camping accepteert betaling per creditcard of bankoverschrijving.

U heeft de mogelijkheid om uw betalingen te spreiden tot een maand voor uw aankomst. Dit is een betalingsfaciliteit die bij wijze van uitzondering wordt toegekend en die door de camping moet worden geformaliseerd.

Tarief : Het bedrag van de huur van de staanplaats of accommodatie wordt altijd uitgedrukt exclusief toeristenbelasting. De door de camping gepubliceerde tarieven hebben geen contractuele waarde en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De contractuele prijs is de prijs die is vastgesteld op het moment van de boeking.

Toeristenbelasting : De toeristenbelasting is verplicht. Het bedrag wordt vastgesteld door de gemeente Argeles sur mer.

4) Zekerheid:
Verblijf : Bij aankomst wordt een waarborg van 200€ gevraagd, inclusief de schoonmaak, om in goede staat te worden geretourneerd. Deze garantie kan alleen per creditcard, per cheque of in contanten worden gegeven. In geval van late aankomst moet de borg met een creditcard worden betaald, anders heeft de klant geen toegang tot zijn huuraccommodatie. Het wordt teruggegeven op de dag van vertrek, na inventarisatie onder voorbehoud van beschadiging of vermissing.

De gevallen van niet-teruggave: afbraak, ontbrekend element, niet gerealiseerde huishouding (in het geval van vaste prijs huishouding is het noodzakelijk om de vaat te hebben gemaakt, alle vuilnisbakken te hebben verwijderd en de koelkast te hebben gereinigd op straffe van niet-teruggave van de garantie). De camping nodigt de klanten uit om elk element aan te geven dat ze zouden hebben vernietigd of verloren.

Bij de ingang van het pand is het essentieel om een inventarisatie van het pand te maken om te controleren of er geen vermiste of beschadigde voorwerpen zijn. Indien bij de uitgang de huur in goede staat is, zonder enig verslechterd element, wordt de borg in zijn geheel teruggegeven. Indien het bedrag van de schade groter is dan het bedrag van de borgsom, zal de klant de openstaande bedragen moeten betalen.

Diversen verhuur: Er wordt een waarborg gevraagd voor alle huuruitrusting (bv. babypakket, televisie, enz.). De bedragen staan vast op basis van de kosten van de apparatuur en zijn verkrijgbaar bij de receptie.

Deze waarborg wordt u teruggegeven wanneer u het gehuurde materiaal inlevert bij de receptie of na de technische dienst en pas nadat u hebt gecontroleerd of het materiaal in goede staat is.

5) Duur van het verblijf :
Verblijf : Verhuur tijdens het hoogseizoen is voor een minimale duur van een week, d.w.z. 7 nachten (zaterdag-zaterdag / woensdag-woensdag). In het laagseizoen is de huur voor minimaal twee nachten.

Kale standplaats: Het is mogelijk om een standplaats te huren voor één nacht.

6) Aankomst – Vertrek :
Algemeen : Identiteitskaarten van alle deelnemers moeten worden voorgelegd voor registratie. Buiten de openingsuren van het onthaalkantoor kan geen enkele aankomst of vertrek plaatsvinden, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de uitbater of zijn vertegenwoordiger. U dient voor 17.00 uur contact op te nemen met het kantoor om een eventuele late aankomst te melden.

Verblijf : Aankomsten voor accommodatieverhuur zijn vanaf 16.00 uur. Accommodatie moet voor 11 uur ‘s ochtends worden verlaten. Bij het niet respecteren van de vertrektijden wordt een toeslag van 20€ per uur aangerekend, elk begonnen uur is verschuldigd.

Kale standplaats: De aankomst op de standplaatsen is vanaf 15.00 uur. De kampeerplaats moet voor 12 uur ‘s middags worden verlaten.

Late aankomst : In geval van late aankomst wordt de klant verzocht de receptie van de camping op 04.68.81.02.63 voor 17.00 uur op de hoogte te brengen. Na 24 uur, als u ons niet op de hoogte hebt gebracht van uw vertraging, kan de huur opnieuw worden verhuurd, behalve in geval van overmacht.

7) Wijziging – Annulering – Vroegtijdig vertrek :
Wijziging: Elke wijziging moet vooraf schriftelijk worden meegedeeld en is alleen mogelijk met de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder of zijn vertegenwoordiger. Er zal een toeslag worden toegepast: 1 wijziging 0€ – 2 wijzigingen 10€ – 3 of meer 20€/wijziging.

Annuleringsverzekering: Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen. Voordat u zich inschrijft, nodigen wij u uit om de algemene voorwaarden van Gritchen Affinity voor het contract “Campez Couvert” (www.campez-couvert.com) te lezen. Een annuleringsverzekering moet worden afgesloten op het moment van de boeking, vóór de betaling van de aanbetaling.

Beperking : In geval van een door de overheid opgelegde regionale of nationale beperking voor de exacte data van uw verblijf en alleen bij het afsluiten van de annuleringsverzekering zal de camping de door de vakantieganger betaalde bedragen terugbetalen. Het is essentieel dat de opsluiting wordt uitgesproken voor uw hoofdverblijf of voor de camping.

Bij het ontbreken van een abonnement op de annuleringsverzekering zijn de klassieke algemene annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Annulering :

Annulering door de vakantieganger :

Alle annuleringen moeten per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden gemeld, die van kracht wordt vanaf de datum van ontvangst van de brief.

Als de brief meer dan 30 dagen voor uw aankomst wordt aangeboden, blijven het bedrag van de betaalde aanbetaling, de betaalde reserveringskosten en, indien van toepassing, de betaalde bedragen voor de annuleringsverzekering eigendom van de camping.

Als de brief tussen de 30e en de 15e dag voor uw aankomst wordt overhandigd, wordt het bedrag van de aanbetaling en de reserveringskosten die op het moment van de reservering zijn betaald en, indien van toepassing, de bedragen die zijn betaald voor de annuleringsverzekering op het moment van de reservering, door de camping ingehouden; het saldo wordt gecrediteerd op een creditnota die moet worden gebruikt voor een toekomstig verblijf in het volgende seizoen.

Als de brief minder dan 15 dagen voor de datum van uw aankomst wordt aangeboden, blijft het totaal van de aan de camping betaalde bedragen door de camping verworven.

Annulering door de camping:

Als de camping een reservering moet annuleren die door de camping aan de vakantieganger is bevestigd, zal de camping de vakantieganger zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen; de betaalde bedragen zullen volledig worden terugbetaald.

In afwijking hiervan, indien de annulering door de camping het gevolg is van een opgelegde administratieve sluiting, met name om de verspreiding van Coid-19 tegen te gaan, blijven de betaalde bedragen eigendom van de camping en wordt er een creditnota opgesteld voor een toekomstig verblijf op de camping, dat in hetzelfde seizoen als het geannuleerde verblijf of in het volgende seizoen moet worden geboekt.

Vroegtijdig vertrek: Elk vertrek eerder dan de bij de reservering aangegeven data wordt niet terugbetaald, noch voor de reservering van een accommodatie, noch voor de reservering van een staanplaats.

8) Huisdieren:
Per kampeerplaats is slechts één huisdier toegestaan tegen betaling van een toeslag per nacht. Honden van de 1ste en 2de categorie zijn verboden, evenals NAC’s. Het vaccinatieboekje moet worden voorgelegd en up-to-date zijn, evenals een verzekeringsbewijs. Het dier mag niet alleen op de standplaats of in de huuraccommodatie worden achtergelaten en moet altijd aan de lijn worden gehouden. Het heeft geen toegang tot het zwembad of de sanitaire voorzieningen. De eigenaars moeten het vuil oprapen en de netheid respecteren.

9) Storing en overlast – Interne regelgeving :
De bezetting moet redelijk zijn, alleen voor vakanties. Verhuur is niet overdraagbaar, onderverhuur is verboden en het is verboden om een professionele activiteit in de accommodatie te hebben. Elke huurder is verantwoordelijk voor eventuele storingen en overlast veroorzaakt door personen die op de standplaats of in de accommodatie verblijven. In geval van ongeregeldheden of overlast kan het contract onmiddellijk en zonder schadevergoeding worden opgezegd, onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding die de camping of derden kunnen doen gelden, zonder terugbetaling van de resterende overnachtingen. Het dragen van een armband is verplicht. Elke overtreding van het huishoudelijk reglement of van het zwembadreglement kan leiden tot verwijdering van de camping zonder terugbetaling van de resterende overnachtingen. Houtskoolbarbecues, vuren, chichas, … zijn ten strengste verboden.

In het geval van een water- of elektriciteitsstoring als gevolg van een besluit van de plaatselijke autoriteiten of erkende bedrijven of in het geval van een incident, kan de camping niet aansprakelijk worden gesteld en kan er geen terugbetaling worden gevraagd.

10) Veiligheid :
De accommodaties mogen niet meer dan het aantal toegestane bewoners herbergen. Op kale standplaatsen is het niet mogelijk om meer dan 6 personen te hebben. In geval van onrechtmatig gebruik kan deze onmiddellijk en zonder schadevergoeding worden beëindigd, onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding die de camping of derden kunnen doen gelden. De klant moet een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben (certificaat niet aangevraagd bij aankomst).

11) Videobewaking :
Wij informeren u dat deze vestiging onder videobewaking is geplaatst om de veiligheid te garanderen, overtredingen te signaleren en de in- en uitgangen te reguleren. De beelden zijn bedoeld voor het personeel. Voor alle informatie kunt u contact opnemen met de receptie, waar u ook uw recht van toegang kunt uitoefenen, tot de beelden die op u betrekking hebben en die gedurende 14 dagen zullen worden bewaard in overeenstemming met de wet “Informatique et Libertés”.

12) Beeldrechten :
Tijdens uw verblijf mag u worden gefotografeerd of gefilmd voor het ontwerp en de productie van onze reclamebrochures, zonder vergoeding, tenzij u dit bij aankomst schriftelijk aan de receptie meldt.

13) Recht van terugtrekking :
Volgens artikel L121-20-4 van het consumentenwetboek is het herroepingsrecht niet van toepassing op accommodatie en vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of met een bepaalde frequentie worden aangeboden.

14) Verwerking van persoonsgegevens :
Overeenkomstig EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG betreffende de algemene verordening inzake gegevensbescherming, worden de verstrekte persoonsgegevens gedurende de gehele duur van de zakelijke relatie bewaard. De informatie wordt voor een periode van 3 jaar bewaard voor potentiële klanten en aan het einde van de zakelijke relatie. De bankgegevens worden slechts voor de duur van de transactie bewaard. In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te ondervragen, in te zien, te wijzigen, tegen te spreken en te corrigeren. Door u te houden aan deze algemene verkoopvoorwaarden gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van deze gegevens door ons in het kader van dit contract. Door uw e-mailadres op onze site in te voeren, ontvangt u e-mails met informatie en aanbiedingen over onze vestiging. U kunt zich op elk moment uitschrijven. Klik hiervoor op de link aan het einde van onze e-mails of neem contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking op Camping Les Chênes Rouges. We houden het aantal bezoekers van onze hele site bij. Hiervoor maken we gebruik van tools zoals Google Analytics.

15) Bemiddelaar :
Overeenkomstig de bepalingen van artikel L612-1 van het Consumentenwetboek heeft elke klant van een camping het recht om zich gratis te wenden tot een consumentenbemiddelaar met het oog op de minnelijke schikking van een geschil dat hem/haar zou tegenkomen bij de exploitant van de camping. De contactgegevens van de consumentenbemiddelaar waarmee de klant contact kan opnemen, zijn de volgende: MEDICYS – 73 Boulevard de Clichy – 75009 Parijs – 01.49.70.15.93 – contact@medicys.com

16) Toepasselijk recht :
Het niet opeisen van een van de clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden houdt niet in dat er afstand wordt gedaan van deze voorwaarden.

Indien een of meer bepalingen nietig zijn geworden, behouden de andere bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte.

Alle clausules in deze algemene verkoopsvoorwaarden, evenals alle aankoop- en verkooptransacties waarnaar daarin wordt verwezen, zullen onderworpen zijn aan het Franse recht.